Methodisch handelen inzichtelijk

Inleiding

Om de inhoud van het boek ‘Methodisch handelen inzichtelijk’ over te dragen en/of te verhelderen krijgt de docent een aantal werkvormen aangereikt waaruit hij kan kiezen.

 

Van elk hoofdstuk zijn werkvormen in twee varianten aanwezig:een A-variant en een B-variant. De A-variant biedt ondersteuning bij de leerstof op een meer serieuze, inhoudelijke manier. De B-variant biedt deze ondersteuning meer spelenderwijs. Vaak gaat het hier om puzzels, spellen of raadsels. Door deze variatie in werwrkvormen kan de docent kiezen welke werkvorm het beste past bij de lessituatie. Niet elke werkvorm is geschikt voor elke docent en de ene werkvorm zal meer aanspreken dan de andere.

 

Een woord vooraf voor de docent.
Een dikke handleiding met veel suggesties voor de lessen methodiek. Is dat nu wel nodig? ‘Ik kan er toch wel mijn eigen invulling aan geven?’ Maar natuurlijk!

 

Ter overweging het volgende verhaal.

 

Rollade braden

 

Een pas getrouwde jongedame wil haar echtgenoot verwennen met een heerlijke zondagse maaltijd. De liefde gaat immers door de maag. Zij besluit op zaterdagavond ter voorbereiding een rollade te gaan braden. Haar echtgenoot bekijkt dit tafereel en ziet dat zij het begin en einde van de rollade afsnijdt en het vlees dan pas in de pan legt. Hij vindt dit vreemd omdat ‘zijn moeder dat nooit zo heeft gedaan’.

 

De man besluit een paar dagen later opheldering te vragen bij zijn schoonmoeder. Wat blijkt? De schoonmoeder had haar hele leven lang een wat kleine braadpan waar de rollade niet in paste. Vandaar dat zijn echtgenote stukken van de rollade afsneed. Zij had dit altijd gezien bij haar moeder en nooit geweten wat hiervan de reden was. En, een goed voorbeeld doet immers goed volgen!

 

Alle werkvormen hebben met elkaar gemeen dat ze betekenis geven aan de inhoud van het boek. Het zijn kapstokken waaraan de theorie kan ‘blijven hangen’.